IMMERSIVE
LEARNING
SPACE

IMMERSIVE
LEARNING
SPACE

“Ruang pembelajaran yang berteraskan prinsip-prinsip pembelajaran, dilengkapkan dengan persekitaran pembelajaran natural, fleksibel dan functional yang disokong teknologi moden dan diadunkan dengan pengintegrasi ilmu naqli dan aqli untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran (learning experince) bertumpukan pelajar (student centered learning), dicapai di mana-mana pada bila-bila masa.”

“Ruang pembelajaran yang berteraskan prinsip-prinsip pembelajaran, dilengkapkan dengan persekitaran pembelajaran natural, fleksibel dan functional yang disokong teknologi moden dan diadunkan dengan pengintegrasi ilmu naqli dan aqli untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran (learning experince) bertumpukan pelajar (student centered learning), dicapai di mana-mana pada bila-bila masa.”

Kenali 10 Immersive Learning Space @ USIM

Kenali 10 Immersive Learning Space @ USIM

Ciri-ciri “Immersive Learning Space” USIM

1.

Berasaskan pembelajaran pelajar (Student Centered Learning)

2.

Menyokong kolabrasi antara pelajar dan guru, pelajar dan pelajar

3.

Infrastruktur dan rekabentuk mudahalih (fleksible)​

4.

Menyokong sepenuhnya capaian wireless

5.

Integrasi teknologi pengajaran

6.

Persekitaran natural

Ciri-ciri “Immersive Learning Space” USIM

1.

Berasaskan pembelajaran pelajar (Student Centered Learning)

2.

Menyokong kolabrasi antara pelajar dan guru, pelajar dan pelajar

3.

Infrastruktur dan rekabentuk mudahalih (fleksible)​

4.

Menyokong sepenuhnya capaian wireless

5.

Integrasi teknologi pengajaran

6.

Persekitaran natural