Portal rujukan untuk pihak pembekal bagi Semua Sebutharga Projek Learning Space USIM Tahun 2021.

Portal ini menyediakan paparan 360 setiap lokasi sebagai
alternatif lawatan ke tapak projek secara fizikal.

Kepada pembekal yang telah membeli dokumen sebutharga,
sila klik di sini untuk mendapatkan akses kepada portal ini.